Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-07-18 住宅 北角 丹桂閣 750 556 24000 F005416 詳情
  2019-07-18 住宅 北角 港運城 第02座 1007 794 15.500 32000 F010977 詳情 按揭計算
  2019-07-18 住宅 北角 百福花園 家福閣 L座 -- -- 25000 C104315 詳情
  2019-07-18 住宅 北角 港運城 第02座 846 675 13.800 F006023 詳情 按揭計算
  2019-07-14 住宅 北角 北角大廈 -- -- 6800 C093490 詳情
  2019-07-11 住宅 北角 樂嘉中心 第01座 780 646 27800 C098558 詳情
  2019-07-08 住宅 北角 丹拿花園 第02座 779 658 31500 C078387 詳情
  2019-07-08 住宅 將軍澳 新都城 第03期 都會豪庭 第04座 -- -- 10.000 C114534 詳情 按揭計算
  2019-07-07 住宅 北角 港運城 第02座 843 675 13.800 F008594 詳情 按揭計算
  2019-07-06 商舖 北角 丹桂閣 250 -- 5000 C109450 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.