Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-03-21 住宅 北角 富雅花園 第05座 金桂閣 572 485 17000 F045574 詳情
  2023-03-21 住宅 北角 百福花園 百佳閣 C座 -- -- 7.200 C104280 詳情 按揭計算
  2023-03-21 住宅 北角 丹拿花園 第05座 663 563 10.800 C081011 詳情 按揭計算
  2023-03-21 住宅 北角 港濤軒 -- -- 42.000 36000 C095508 詳情 按揭計算
  2023-03-21 住宅 北角 百福花園 百祥閣 H座 640 547 7.280 C044936 詳情 按揭計算
  2023-03-21 住宅 北角 百福花園 康福閣 J座 720 597 7.980 C015800 詳情 按揭計算
  2023-03-20 居屋 北角 健康新村 第1B座 康欣閣 439 319 13500 C086509 詳情
  2023-03-20 居屋 北角 健康新村 第02座 康勝閣 820 626 7.500 F015914 詳情 按揭計算
  2023-03-19 住宅 北角 東發大廈 D座 -- 566 5.680 C203705 詳情 按揭計算
  2023-03-19 住宅 北角 天順樓 -- -- 6.600 N050731 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.