Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2020-09-26 住宅 北角 港運城 第02座 996 788 14.380 C106962 詳情 按揭計算
  2020-09-26 住宅 北角 南珠大廈 -- -- 4.980 C111174 詳情 按揭計算
  2020-09-26 住宅 北角 港逸軒 312 200 5.390 C100709 詳情 按揭計算
  2020-09-26 住宅 北角 百福花園 家福閣 L座 -- -- 9.500 C084790 詳情 按揭計算
  2020-09-26 住宅 北角 合偉大廈 618 459 6.880 16000 C106797 詳情 按揭計算
  2020-09-26 住宅 北角 樂嘉中心 第01座 911 758 11.600 27000 F007738 詳情 按揭計算
  2020-09-26 住宅 北角 丹拿花園 第05座 893 748 14.000 30000 F061093 詳情 按揭計算
  2020-09-26 住宅 北角 百福花園 百德閣 G座 975 769 12.500 F058520 詳情 按揭計算
  2020-09-26 住宅 北角 丹拿花園 第01座 815 683 12.800 25000 C069443 詳情 按揭計算
  2020-09-18 住宅 北角 港運城 第01座 943 753 32000 F007243 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.