Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2022-05-24 居屋 北角 健康新村 第1A座 康祥閣 543 395 5.280 C056217 詳情 按揭計算
  2022-05-23 居屋 北角 健康新村 第1B座 康欣閣 544 395 4.850 C057020 詳情 按揭計算
  2022-05-23 住宅 北角 富雅花園 第05座 金桂閣 -- -- 16500 C110939 詳情
  2022-05-23 住宅 北角 丹拿花園 第03座 779 665 11.500 F009398 詳情 按揭計算
  2022-05-23 住宅 北角 百福花園 康福閣 J座 -- -- 20800 C095903 詳情
  2022-05-23 住宅 北角 健威花園 C座 -- -- 17300 C064151 詳情
  2022-05-23 住宅 北角 柏蔚山 第01座 -- -- 33000 C111215 詳情
  2022-05-23 住宅 北角 柏蔚山 第03座 -- -- 14.380 C114730 詳情 按揭計算
  2022-05-23 住宅 北角 柏蔚山 第03座 -- 655 15.900 C114604 詳情 按揭計算
  2022-05-23 住宅 北角 百福花園 百祥閣 H座 640 547 18000 C001261 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.