Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-01-18 住宅 北角 柏蔚山 第01座 -- -- 40000 C112820 詳情
  2019-01-18 住宅 北角 柏蔚山 第01座 -- -- 38000 C113173 詳情
  2019-01-18 住宅 北角 柏蔚山 第03座 -- -- 55000 C111099 詳情
  2019-01-18 住宅 北角 柏蔚山 第01座 -- -- 54000 C111142 詳情
  2019-01-18 住宅 北角 柏蔚山 第02座 -- -- 55000 C111256 詳情
  2019-01-18 住宅 北角 柏蔚山 第01座 -- -- 60000 C111404 詳情
  2019-01-18 住宅 北角 北角大廈 120 1015 6800 C111028 詳情
  2019-01-17 住宅 將軍澳 新都城 第02期 第01座 -- -- 16000 C113184 詳情
  2019-01-16 住宅 北角 啟協大廈 482 328 14800 C109655 詳情
  2019-01-15 住宅 北角 昌明洋樓 B座 750 635 8.880 N056034 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.