Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2020-02-26 住宅 北角 昌明洋樓 B座 -- 586 8.380 N087600 詳情 按揭計算
  2020-02-26 住宅 北角 港運城 第01座 943 753 14.800 C067136 詳情 按揭計算
  2020-02-26 住宅 北角 港運城 第03座 690 537 11.680 C002071 詳情 按揭計算
  2020-02-26 住宅 北角 健威花園 A座 -- -- 7.600 C108682 詳情 按揭計算
  2020-02-26 住宅 北角 百福花園 百喜閣 I座 700 606 8.600 C095451 詳情 按揭計算
  2020-02-26 住宅 北角 天順樓 543 453 7.080 17800 F008622 詳情 按揭計算
  2020-02-26 住宅 北角 健威花園 A座 507 446 7.980 C105837 詳情 按揭計算
  2020-02-26 住宅 北角 百福花園 百喜閣 I座 -- -- 7.800 19000 C096668 詳情 按揭計算
  2020-02-26 住宅 北角 兆寶大廈 -- -- 4.850 C104000 詳情 按揭計算
  2020-02-23 住宅 北角 嘉信大廈 B座 -- -- 21800 N028266 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.