Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2020-07-05 住宅 北角 慧雲峰 -- -- 21.000 C018416 詳情 按揭計算
  2020-07-05 住宅 北角 豪廷峰 第01座 -- -- 19.180 C027912 詳情 按揭計算
  2020-07-05 住宅 北角 港運城 第01座 -- -- 30500 C117204 詳情
  2020-07-05 住宅 北角 慧雲峰 507 396 9.200 C096798 詳情 按揭計算
  2020-07-05 住宅 北角 百福花園 鴻福閣 B座 -- -- 8.990 C018444 詳情 按揭計算
  2020-07-05 住宅 北角 富雅花園 第05座 金桂閣 572 485 8.200 F005356 詳情 按揭計算
  2020-07-05 住宅 北角 富雅花園 第02座 金柏閣 -- -- 7.600 C060655 詳情 按揭計算
  2020-07-05 住宅 北角 兆華大廈 -- -- 13500 F063811 詳情
  2020-07-05 住宅 北角 慧雲峰 -- -- 20000 F071117 詳情
  2020-07-05 住宅 北角 和景閣 1273 1141 18.800 F005023 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.