Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-12-13 住宅 北角半山 寶馬台 第05座 -- -- 12.500 C057109 詳情 按揭計算
  2018-12-12 住宅 油麻地  -- 512 4.380 C112865 詳情 按揭計算
  2018-12-12 住宅 北角 兆年大廈 377 227 5.100 F065997 詳情 按揭計算
  2018-12-11 住宅 北角半山 豪景 -- 836 35800 C111552 詳情
  2018-12-09 住宅 北角 北角大廈 已走 -- -- 6800 C111964 詳情
  2018-12-09 住宅 北角 百福花園 鴻福閣 B座 695 597 8.680 F005174 詳情 按揭計算
  2018-12-05 住宅 北角 百福花園 百喜閣 I座 635 543 7.480 F025931 詳情 按揭計算
  2018-12-04 住宅 北角 健威花園 F座 507 446 18800 C067056 詳情
  2018-12-04 住宅 北角 僑冠大廈 A座 套房 -- -- 10000 C110776 詳情
  2018-11-30 住宅 北角 港運城 第02座 822 653 29800 C096488 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.