Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-06-02 商舖 北角 昌輝閣 1800 1296 30.000 60000 C204091 詳情 按揭計算
  2023-06-02 居屋 北角 健康新村 第04座 康宏閣 -- -- 5.200 C204077 詳情 按揭計算
  2023-06-02 住宅 北角 百福花園 百祥閣 H座 -- -- 7.400 F007300 詳情 按揭計算
  2023-06-02 住宅 北角 丹拿花園 第05座 815 684 23800 C001273 詳情
  2023-06-01 住宅 北角 慧雲峰 507 396 8.700 C078240 詳情 按揭計算
  2023-06-01 住宅 北角 百福花園 景福閣 A座 -- -- 14.980 F005166 詳情 按揭計算
  2023-06-01 住宅 北角 慧雲峰 -- -- 15.770 F017796 詳情 按揭計算
  2023-05-24 住宅 北角 和富中心 第07座 1537 1308 26.800 N074036 詳情 按揭計算
  2023-05-24 住宅 北角 和富中心 第08座 -- -- 23.800 C092934 詳情 按揭計算
  2023-05-24 住宅 北角 港運城 第01座 1013 792 13.280 28500 C094197 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.