Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-05-20 住宅 北角 中原大廈 -- 785 9.500 C113987 詳情 按揭計算
  2019-05-20 住宅 北角 北角大廈 -- 777 9.500 C084413 詳情 按揭計算
  2019-05-20 住宅 北角 北角大廈 1350 1015 15.000 C111028 詳情 按揭計算
  2019-05-18 住宅 尖沙咀 重慶大廈 1600 1320 15.000 C114077 詳情 按揭計算
  2019-05-14 居屋 北角 健康新村 第04座 康宏閣 688 592 7.380 C083098 詳情 按揭計算
  2019-05-14 居屋 北角 健康新村 第04座 康宏閣 734 631 8.700 C105170 詳情 按揭計算
  2019-05-10 住宅 北角 富雅花園 第05座 金桂閣 512 427 19000 S024127 詳情
  2019-05-06 住宅 北角 丹拿花園 第01座 -- -- 28800 F012997 詳情
  2019-05-02 住宅 北角 港運城 第02座 -- 675 14.300 28000 F008594 詳情 按揭計算
  2019-05-02 住宅 北角 丹拿花園 第05座 633 540 25000 C095549 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.