Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2021-10-22 住宅 北角 百福花園 百喜閣 I座 -- -- 9.250 C027493 詳情 按揭計算
  2021-10-22 住宅 北角 柏蔚山 第01座 -- -- 95000 C111603 詳情
  2021-10-22 居屋 北角 健康新村 第04座 康宏閣 734 631 7.800 F011277 詳情 按揭計算
  2021-10-22 住宅 北角 柏蔚山 第03座 -- -- 23.880 C111846 詳情 按揭計算
  2021-10-22 住宅 北角 兆華大廈 -- -- 5.400 C093253 詳情 按揭計算
  2021-10-22 住宅 北角 港運城 第03座 975 781 31800 C071636 詳情
  2021-10-22 住宅 北角 港運城 第01座 1013 799 15.800 C094197 詳情 按揭計算
  2021-10-22 住宅 北角 天順樓 -- -- 7.180 F007539 詳情 按揭計算
  2021-10-22 住宅 北角 健威花園 C座 514 456 19500 F009287 詳情
  2021-10-22 住宅 北角 柏蔚山 第01座 -- -- 21.300 C111325 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.