Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-03-18 住宅 北角 港逸軒 -- -- 4.980 C113519 詳情 按揭計算
  2019-03-14 北角 北角大廈 120 -- 7000 C113300 詳情
  2019-03-14 住宅 北角 百福花園 百勝閣 D座 695 606 9.000 C024483 詳情 按揭計算
  2019-03-14 住宅 北角 慧雲峰 979 741 16.800 C018465 詳情 按揭計算
  2019-03-12 居屋 北角 健康新村 第04座 康宏閣 688 592 7.080 C083098 詳情 按揭計算
  2019-03-09 寫字樓/工貿 銅鑼灣 銅鑼灣商業大廈 1790 -- 50120 C000705 詳情
  2019-03-08 寫字樓/工貿 銅鑼灣 銅鑼灣商業大廈 1790 -- 50120 C112540 詳情
  2019-03-07 住宅 北角 華信大廈 445 315 5.980 15000 C085374 詳情 按揭計算
  2019-03-05 住宅 北角 樂嘉中心 第02座 890 709 10.500 N069247 詳情 按揭計算
  2019-03-04 住宅 北角 樂嘉中心 第01座 848 705 10.800 C015365 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.