Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-12-11 住宅 北角 昌明洋樓 B座 -- 586 8.500 N087600 詳情 按揭計算
  2019-12-11 住宅 北角半山 寶馬台 第03座 838 728 11.800 C098180 詳情 按揭計算
  2019-12-10 住宅 灣仔 基華樓 -- 584 25000 C115740 詳情
  2019-12-10 住宅 灣仔 基華樓 -- 573 25000 C115741 詳情
  2019-12-10 住宅 北角 港運城 第03座 822 658 29000 F063808 詳情
  2019-12-09 住宅 北角 兆華大廈 350 263 5.500 F005564 詳情 按揭計算
  2019-12-09 居屋 北角 健康新村 第1A座 康祥閣 434 319 4.080 C055097 詳情 按揭計算
  2019-12-09 住宅 北角 富雅花園 第05座 金桂閣 -- -- 22800 C096113 詳情
  2019-12-09 住宅 北角 百福花園 德福閣 K座 -- -- 17300 C099003 詳情
  2019-12-09 住宅 北角 國賓大廈 445 347 6.880 F011356 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.