Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2022-08-15 住宅 北角 慧雲峰 507 396 8.700 C078240 詳情 按揭計算
  2022-08-15 住宅 側魚涌 得發大廈 374 259 4.890 F060724 詳情 按揭計算
  2022-08-09 住宅 北角 天順樓 -- -- 7.300 F008615 詳情 按揭計算
  2022-08-09 住宅 北角 柏蔚山 第03座 -- 908 27.000 C111102 詳情 按揭計算
  2022-08-09 住宅 北角半山 珊瑚閣 A座 -- -- 26.000 48000 C201945 詳情 按揭計算
  2022-08-07 商舖 上環 誠信大廈 1000 -- 82000 C087730 詳情
  2022-08-04 住宅 灣仔 修頓花園 548 426 7.680 C202417 詳情 按揭計算
  2022-08-04 住宅 側魚涌 南豐新村 第09座 -- -- 6.880 C105376 詳情 按揭計算
  2022-07-28 住宅 跑馬地 誠和閣 第01座 -- -- 28300 C202066 詳情
  2022-07-15 住宅 跑馬地 昌明大廈 -- 457 6.000 C201715 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.