Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2022-01-22 住宅 北角 北角大廈 -- -- 4800 C116172 詳情
  2022-01-21 住宅 北角 百福花園 百喜閣 I座 -- -- 8.280 C086511 詳情 按揭計算
  2022-01-21 住宅 北角 北角小樓 -- -- 4.380 C101605 詳情 按揭計算
  2022-01-21 住宅 北角 嘉威大廈 B座 -- -- 5.600 C113754 詳情 按揭計算
  2022-01-21 住宅 北角 健威花園 D座 -- -- 16800 C024601 詳情
  2022-01-21 住宅 北角 明暉大廈 A座 -- -- 4.400 C092527 詳情 按揭計算
  2022-01-21 住宅 北角 健威花園 B座 -- -- 7.180 C119566 詳情 按揭計算
  2022-01-21 住宅 北角 維峰 -- -- 16800 C103527 詳情
  2022-01-21 住宅 北角 百福花園 德福閣 K座 -- -- 15000 C018593 詳情
  2022-01-21 住宅 北角 維多利大廈 1400 1132 35.000 F023833 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.