Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2021-04-20 住宅 北角 兆寶大廈 -- -- 10000 C110683 詳情
  2021-04-20 住宅 北角 丹拿花園 第04座 815 683 26000 F009269 詳情
  2021-04-20 住宅 北角 百福花園 百勝閣 D座 -- -- 7.990 C109679 詳情 按揭計算
  2021-04-20 居屋 北角 健康新村 第02座 康勝閣 916 698 8.800 C047750 詳情 按揭計算
  2021-04-20 住宅 北角 兆華大廈 350 263 5.750 C118184 詳情 按揭計算
  2021-04-14 住宅 北角 丹拿花園 第01座 1016 854 15.660 F050622 詳情 按揭計算
  2021-04-04 住宅 北角 丹拿花園 第01座 1016 854 16.500 35000 F047319 詳情 按揭計算
  2021-04-03 商舖 北角 合偉大廈 3000 -- 210000 C000846 詳情
  2021-04-03 住宅 北角 富家閣 -- -- 18500 C080579 詳情
  2021-04-03 住宅 北角 百福花園 康福閣 J座 760 640 9.000 F018912 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.