Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-09-19 寫字樓/工貿 北角 華寶商業大廈 282 -- 3.000 C061613 詳情 按揭計算
  2019-09-19 車位 北角 丹拿花園 -- -- 2.950 C031259 詳情 按揭計算
  2019-09-18 住宅 北角 北角中心大廈 A座 738 653 23800 N059700 詳情
  2019-09-16 住宅 北角 百福大廈 -- 378 17800 C024886 詳情
  2019-09-13 住宅 尖沙咀  -- 918 11.000 C114983 詳情 按揭計算
  2019-09-12 住宅 北角 昌明洋樓 B座 -- 586 8.600 N087600 詳情 按揭計算
  2019-09-10 住宅 北角 怡家洋樓 439 341 15000 N080042 詳情
  2019-09-10 住宅 北角 宜安大廈 -- 600 6.800 C072458 詳情 按揭計算
  2019-09-06 住宅 北角 丹桂閣 700 556 24800 C114624 詳情
  2019-09-05 住宅 北角 百福花園 康福閣 J座 785 664 9.900 C054786 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.