Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-11-26 北角 胡日皆大廈 15 D 430 6.100 @14186 詳情 最近放盤
  2020-11-26 北角 嘉蘭大廈 10 C 5.530 詳情 最近放盤
  2020-11-26 北角 威德閣 21 B 437 6.450 @14760 詳情 最近放盤
  2020-11-25 北角 城市花園 第14座 15 C 717 9.888 @13791 詳情 最近放盤
  2020-11-25 北角 怡家洋樓 13 B 439 5.500 @12528 詳情 最近放盤
  2020-11-25 北角 海興大廈 8 A 474 5.950 @12553 詳情 最近放盤
  2020-11-25 北角 錦明園 11 B 7.180 詳情 最近放盤
  2020-11-25 北角 嘉安苑 15 A 401 5.416 @13506 詳情 最近放盤
  2020-11-25 北角 公主大廈 9 1 5.200 詳情 最近放盤
  2020-11-25 北角 和富中心 第04座 25 B 1246 21.590 @17327 詳情 最近放盤
  2020-11-24 北角 創福苑 8 A 1260 7.000 @5556 詳情 最近放盤
  2020-11-24 北角 龍景花園 3 C 886 11.400 @12867 詳情 最近放盤
  2020-11-23 北角 富雅花園 第05座 金桂閣 22 B 572 7.780 @13601 詳情 最近放盤
  2020-11-23 北角 寶豐大廈 11 A 486 6.200 @12757 詳情 最近放盤
  2020-11-20 北角 建康花園 10 D 833 9.980 @11981 詳情 最近放盤
  2020-11-20 北角 海峰園 崇峰閣 12 B 723 11.000 @15214 詳情 最近放盤
  2020-11-20 北角 港運城 第03座 25 C 672 9.800 @14583 詳情 最近放盤
  2020-11-20 北角 錦屏樓 13 D1 4.860 詳情 最近放盤
  2020-11-20 北角 耀星華庭 2 C 506 7.100 @14032 詳情 最近放盤
  2020-11-20 北角 維順閣 19 A 5.150 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.