Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-12-10 北角 益新洋樓 20 D 532 6.700 @12594 詳情 最近放盤
  2019-12-10 北角 英皇中心 20 E 359 4.000 @11142 詳情 最近放盤
  2019-12-09 北角 康澤花園 D座 26 5 559 1.600 @2862 詳情 最近放盤
  2019-12-09 北角 新都城大廈 D座 (38-49室) 13 49 5.010 詳情 最近放盤
  2019-12-09 北角 東寶大廈 10 A 411 6.250 @15207 詳情 最近放盤
  2019-12-06 北角 富雅花園 第02座 金柏閣 17 D 532 6.000 @11278 詳情 最近放盤
  2019-12-06 北角 海都洋樓 14 C 10.800 詳情 最近放盤
  2019-12-06 北角 昌明洋樓 A座 12 4 9.900 詳情 最近放盤
  2019-12-06 北角 明暉大廈 B座 16 1 339 4.700 @13864 詳情 最近放盤
  2019-12-06 北角 曉峰 15 C 901 12.180 @13518 詳情 最近放盤
  2019-12-06 北角 仁德大廈 4 B 5.320 詳情 最近放盤
  2019-12-06 北角 益漢洋樓 13 D 450 5.500 @12222 詳情 最近放盤
  2019-12-05 北角 康華大廈 22 A 9.380 詳情 最近放盤
  2019-12-05 北角 富雅花園 第02座 金柏閣 20 E 542 7.300 @13469 詳情 最近放盤
  2019-12-05 北角 海峰園 高峰閣 39 E 942 20.380 @21635 詳情 最近放盤
  2019-12-05 北角 港運城 第02座 31 H 947 14.880 @15713 詳情 最近放盤
  2019-12-05 北角 建邦大廈 2 A 431 5.460 @12668 詳情 最近放盤
  2019-12-05 北角 新都城大廈 C座 (24-37室) 16 25 7.500 詳情 最近放盤
  2019-12-05 北角 明園 第03期 10 B 587 6.590 @11227 詳情 最近放盤
  2019-12-04 北角 百福花園 德福閣 K座 10 D 495 6.800 @13737 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.