Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2022-08-16 北角 柏蔚山 第03座 7 G 22.000 詳情 最近放盤
  2022-08-16 北角 萬愷大廈 7 100 5.180 詳情 最近放盤
  2022-08-15 北角 百福花園 康福閣 J座 14 A 720 7.700 @10694 詳情 最近放盤
  2022-08-15 北角 僑冠大廈 A座 19 7 5.000 詳情 最近放盤
  2022-08-15 北角 城市花園 第03座 22 F 13.999 詳情 最近放盤
  2022-08-12 北角 健威花園 B座 4 7 514 7.080 @13774 詳情 最近放盤
  2022-08-12 北角 富雅花園 第04座 金桃閣 16 A 506 6.480 @12806 詳情 最近放盤
  2022-08-12 北角 裕益大廈 2 B 1483 3.000 @2023 詳情 最近放盤
  2022-08-11 北角 豪廷峰 第02座 43 A 1118 22.380 @20018 詳情 最近放盤
  2022-08-11 北角 飛龍台 14 A 26.400 詳情 最近放盤
  2022-08-11 北角 富雅花園 第02座 金柏閣 6 C 530 6.500 @12264 詳情 最近放盤
  2022-08-11 北角 康澤花園 D座 23 6 760 8.800 @11579 詳情 最近放盤
  2022-08-10 北角 華健大廈 8 A 602 8.000 @13289 詳情 最近放盤
  2022-08-09 北角 友福園 22 C 504 6.080 @12063 詳情 最近放盤
  2022-08-09 北角 富澤花園 富威閣 15 E 738 10.938 @14821 詳情 最近放盤
  2022-08-08 北角 丹拿花園 第05座 19 D 779 10.800 @13864 詳情 最近放盤
  2022-08-05 北角 富利來大廈 A座 21 4 333 4.280 @12853 詳情 最近放盤
  2022-08-05 北角 啟禮閣 19 C 466 2.000 @4292 詳情 最近放盤
  2022-08-05 北角 啟禮閣 19 C 466 2.000 @4292 詳情 最近放盤
  2022-08-04 北角 錦屏樓 12 D3 5.450 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.