Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2021-01-25 北角 富雅花園 第05座 金桂閣 18 B 572 7.500 @13112 詳情 最近放盤
  2021-01-25 北角 城市花園 第04座 3 F 980 13.000 @13265 詳情 最近放盤
  2021-01-25 北角 發昌樓 4 G 5.300 詳情 最近放盤
  2021-01-25 北角 僑興大廈 9 E 6.000 詳情 最近放盤
  2021-01-25 北角 華誠洋樓 12 B 362 3.880 @10718 詳情 最近放盤
  2021-01-22 北角 慧雲峰 28 E 586 9.990 @17048 詳情 最近放盤
  2021-01-22 北角 漢宮大廈 5 F 4.400 詳情 最近放盤
  2021-01-22 北角 百福花園 安福閣 E座 9 B 695 8.340 @12000 詳情 最近放盤
  2021-01-22 北角 銀都洋樓 10 E 740 8.950 @12095 詳情 最近放盤
  2021-01-22 北角 健威花園 E座 21 4 507 7.480 @14753 詳情 最近放盤
  2021-01-21 北角 健威花園 B座 18 7 514 7.870 @15311 詳情 最近放盤
  2021-01-21 北角 健威花園 C座 12 3 514 7.980 @15525 詳情 最近放盤
  2021-01-21 北角 永興新樓 4 31 4.300 詳情 最近放盤
  2021-01-21 北角 港運城 第01座 29 F 1003 14.400 @14357 詳情 最近放盤
  2021-01-21 北角 明園 第02期 12 34 553 6.580 @11899 詳情 最近放盤
  2021-01-21 北角 新都城大廈 A座 (01-16室) 20 12 5.738 詳情 最近放盤
  2021-01-21 北角 城市花園 第14座 6 F 717 9.000 @12552 詳情 最近放盤
  2021-01-20 北角 南珠大廈 1 B 387 4.630 @11964 詳情 最近放盤
  2021-01-20 北角 健威花園 A座 9 6 514 7.215 @14037 詳情 最近放盤
  2021-01-20 北角 君譽峰 20 G 7.834 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.