Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-08-07 北角 富邦大廈 11 B 444 5.700 @12838 詳情 最近放盤
  2020-08-07 北角 清暉台 20 A 662 9.580 @14471 詳情 最近放盤
  2020-08-07 北角 明園 第01期 8 15 5.000 詳情 最近放盤
  2020-08-07 北角 康威大廈 18 G 400 5.600 @14000 詳情 最近放盤
  2020-08-07 北角 木蘭苑 19 B 683 1.840 @2694 詳情 最近放盤
  2020-08-07 北角 富邦大廈 15 C 444 5.750 @12950 詳情 最近放盤
  2020-08-06 北角 健威花園 D座 18 8 507 7.280 @14359 詳情 最近放盤
  2020-08-06 北角 柏蔚山 第02座 33 G 47.313 詳情 最近放盤
  2020-08-06 北角 城市花園 第09座 18 C 655 9.980 @15237 詳情 最近放盤
  2020-08-06 北角 寶城閣 21 570 5.900 @10351 詳情 最近放盤
  2020-08-06 北角 維峰浚匯 15 G 7.440 詳情 最近放盤
  2020-08-06 北角 雅怡閣 8 686 6.100 @8892 詳情 最近放盤
  2020-08-06 北角 維多利中心 第01座 24 A 655 11.000 @16794 詳情 最近放盤
  2020-08-06 北角 維峰浚匯 20 G 7.688 詳情 最近放盤
  2020-08-05 北角 華誠洋樓 12 A 382 4.115 @10772 詳情 最近放盤
  2020-08-05 北角 城市花園 第05座 17 F 16.880 詳情 最近放盤
  2020-08-05 北角 海峰園 南峰閣 40 G 775 12.680 @16361 詳情 最近放盤
  2020-08-05 北角 益漢洋樓 9 F 4.880 詳情 最近放盤
  2020-08-05 北角 永光閣 13 A 468 5.450 @11645 詳情 最近放盤
  2020-08-05 北角 健康新村 第02座 康勝閣 14 G 605 7.830 @12942 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.