Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-05-28 北角 和富中心 第15座 3 D 846 12.280 @14515 詳情 最近放盤
  2020-05-28 北角 港運城 第03座 10 F 681 8.500 @12482 詳情 最近放盤
  2020-05-28 北角 新都城大廈 D座 (38-49室) 17 41 5.450 詳情 最近放盤
  2020-05-28 北角 康澤花園 B座 18 2 734 9.500 @12943 詳情 最近放盤
  2020-05-28 北角 銀輝大廈 23 B 327 4.768 @14581 詳情 最近放盤
  2020-05-28 北角 月明樓 7 B 8.080 詳情 最近放盤
  2020-05-28 北角 金山閣 17 A 340 3.900 @11471 詳情 最近放盤
  2020-05-28 北角 健威花園 F座 7 1 507 7.200 @14201 詳情 最近放盤
  2020-05-28 北角 港輝豪庭 10 C 535 6.680 @12486 詳情 最近放盤
  2020-05-28 北角 君悅華庭 17 A 606 7.650 @12624 詳情 最近放盤
  2020-05-28 北角 友福園 5 H 486 5.300 @10905 詳情 最近放盤
  2020-05-28 北角 嘉信大廈 B座 13 5 526 7.700 @14639 詳情 最近放盤
  2020-05-28 北角 兆年大廈 19 B 270 3.800 @14074 詳情 最近放盤
  2020-05-28 北角 富利來大廈 C座 18 2 314 4.350 @13854 詳情 最近放盤
  2020-05-27 北角 港濤軒 27 B 834 14.500 @17386 詳情 最近放盤
  2020-05-27 北角 港輝豪庭 6 A 821 8.950 @10901 詳情 最近放盤
  2020-05-27 北角 康威大廈 7 A 383 5.600 @14621 詳情 最近放盤
  2020-05-27 北角 錦源樓 2 90 6.500 詳情 最近放盤
  2020-05-27 北角 漢宮大廈 10 F 4.450 詳情 最近放盤
  2020-05-27 北角 永光閣 26 C 468 5.600 @11966 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.