Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2021-10-21 北角 富雅花園 第04座 金桃閣 12 G 497 6.680 @13441 詳情 最近放盤
  2021-10-21 北角 建邦大廈 10 A 431 5.000 @11601 詳情 最近放盤
  2021-10-20 北角 百福花園 景福閣 A座 19 G,H 1270 14.500 @11417 詳情 最近放盤
  2021-10-20 北角 珠璣大廈 13 B 5.900 詳情 最近放盤
  2021-10-20 北角 富雅花園 第03座 金楓閣 3 E 729 5.000 @6859 詳情 最近放盤
  2021-10-20 北角 仁寶閣 19 D 388 5.620 @14485 詳情 最近放盤
  2021-10-19 北角 百福花園 德福閣 K座 15 D 495 7.000 @14141 詳情 最近放盤
  2021-10-19 北角 五洲大廈 7 F 6.150 詳情 最近放盤
  2021-10-19 北角 健威花園 E座 19 7 514 7.850 @15272 詳情 最近放盤
  2021-10-19 北角 美城花園大廈 4 B 10.300 詳情 最近放盤
  2021-10-19 北角 北角中心大廈 B座 26 3 738 9.900 @13415 詳情 最近放盤
  2021-10-19 北角 南方大廈 19 L 4.600 詳情 最近放盤
  2021-10-19 北角 添金閣 12 A 335 3.380 @10090 詳情 最近放盤
  2021-10-18 北角 康澤花園 B座 17 6 724 10.000 @13812 詳情 最近放盤
  2021-10-18 北角 富利來大廈 C座 14 1 314 3.500 @11146 詳情 最近放盤
  2021-10-18 北角 山河大廈 18 B 430 5.100 @11860 詳情 最近放盤
  2021-10-15 北角 健康新村 第1A座 康祥閣 2 C 534 4.455 @8343 詳情 最近放盤
  2021-10-15 北角 維峰浚匯 19 A 8.463 詳情 最近放盤
  2021-10-15 北角 維順閣 21 A 480 5.728 @11933 詳情 最近放盤
  2021-10-12 北角 維港頌 第07座 29 B 51.000 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.