Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-10-18 北角 城市花園 第05座 4 B 995 12.000 @12060 詳情 最近放盤
  2019-10-18 北角 柏蔚山 第01座 27 C 49.851 詳情 最近放盤
  2019-10-18 北角 港運城 第03座 22 C 672 9.600 @14286 詳情 最近放盤
  2019-10-18 北角 南方大廈 10 E 2.000 詳情 最近放盤
  2019-10-17 北角 城市花園 第09座 2 C 655 7.200 @10992 詳情 最近放盤
  2019-10-17 北角 金龍大廈 A座 21 3 962 17.650 @18347 詳情 最近放盤
  2019-10-17 北角 柏蔚山 第02座 32 B 42.264 詳情 最近放盤
  2019-10-17 北角 柏蔚山 第02座 32 A 56.175 詳情 最近放盤
  2019-10-17 北角 康澤花園 B座 19 2 9.000 詳情 最近放盤
  2019-10-17 北角 健威花園 B座 4 1 507 7.000 @13807 詳情 最近放盤
  2019-10-17 北角 錦源樓 8 90 6.000 詳情 最近放盤
  2019-10-16 北角 百福花園 鴻福閣 B座 12 B 630 8.950 @14206 詳情 最近放盤
  2019-10-16 北角 電氣道133-139號 22 B 9.680 詳情 最近放盤
  2019-10-16 北角 傲龍軒 23 C 595 7.950 @13361 詳情 最近放盤
  2019-10-16 北角 建業大廈 7 B 322 4.400 @13665 詳情 最近放盤
  2019-10-16 北角 僑興大廈 13 S 8.350 詳情 最近放盤
  2019-10-16 北角 國賓大廈 18 E 445 5.880 @13213 詳情 最近放盤
  2019-10-16 北角 樂嘉中心 第01座 24 B 911 10.680 @11723 詳情 最近放盤
  2019-10-16 北角 海璇 第01B期 第05A座 19 A 16.048 詳情 最近放盤
  2019-10-15 北角 錦屏樓 2 D4 5.800 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.