Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2022-01-20 北角 維港頌 第06座 10 B 10.880 詳情 最近放盤
  2022-01-20 北角 和富中心 第17座 5 A 1431 22.300 @15584 詳情 最近放盤
  2022-01-20 北角 國賓大廈 3 279.000 詳情 最近放盤
  2022-01-20 北角 富雅花園 第03座 金楓閣 14 B 513 7.480 @14581 詳情 最近放盤
  2022-01-20 北角 新都城大廈 D座 (38-49室) 7 43 519 5.000 @9634 詳情 最近放盤
  2022-01-19 北角 新都城大廈 B座 (17-23室) 25 17 4.490 詳情 最近放盤
  2022-01-19 北角 富澤花園 富嘉閣 2 B 802 10.000 @12469 詳情 最近放盤
  2022-01-19 北角 健威花園 D座 16 5 507 7.380 @14556 詳情 最近放盤
  2022-01-19 北角 景愉居 8 A 1539 10.000 @6498 詳情 最近放盤
  2022-01-19 北角 維景花園 A座 8 7 7.500 詳情 最近放盤
  2022-01-18 北角 百福花園 安福閣 E座 7 E 565 7.000 @12389 詳情 最近放盤
  2022-01-18 北角 百福花園 鴻福閣 B座 4 H 695 9.100 @13094 詳情 最近放盤
  2022-01-18 北角 南方大廈 11 B 4.800 詳情 最近放盤
  2022-01-17 北角 歌頓大廈 9 C 9.950 詳情 最近放盤
  2022-01-17 北角 和富中心 第15座 11 B 1246 19.970 @16027 詳情 最近放盤
  2022-01-14 北角 飛龍台 12 A 24.500 詳情 最近放盤
  2022-01-14 北角 北角大廈 11 G 5.600 詳情 最近放盤
  2022-01-14 北角 豐華大廈 9 23B 6.450 詳情 最近放盤
  2022-01-14 北角 光超台 A座 3 4 701 8.000 @11412 詳情 最近放盤
  2022-01-14 北角 康澤花園 C座 17 2 734 8.800 @11989 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.