Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2022-05-23 北角 海峰園 高峰閣 11 E 942 17.680 @18769 詳情 最近放盤
  2022-05-23 北角 田華閣 19 A 8.000 詳情 最近放盤
  2022-05-23 北角 嘉信大廈 A座 26 6 560 7.500 @13393 詳情 最近放盤
  2022-05-23 北角 富澤花園 富嘉閣 31 H 773 11.390 @14735 詳情 最近放盤
  2022-05-20 北角 利都樓 18 H 4.500 詳情 最近放盤
  2022-05-20 北角 光超台 B座 13 1 566 7.280 @12862 詳情 最近放盤
  2022-05-20 北角 嘉威大廈 A座 18 2 335 4.700 @14030 詳情 最近放盤
  2022-05-20 北角 城市花園 第13座 15 G 907 15.380 @16957 詳情 最近放盤
  2022-05-19 北角 華園 15 C 9.600 詳情 最近放盤
  2022-05-19 北角 嘉威大廈 B座 24 4 341 5.200 @15249 詳情 最近放盤
  2022-05-19 北角 百福花園 德福閣 K座 11 F 495 6.130 @12384 詳情 最近放盤
  2022-05-19 北角 渣華大樓 10 31 4.500 詳情 最近放盤
  2022-05-19 北角 嘉威大廈 B座 22 4 341 5.050 @14809 詳情 最近放盤
  2022-05-18 北角 僑冠大廈 B座 26 8 5.900 詳情 最近放盤
  2022-05-18 北角 百福花園 家福閣 L座 4 A 720 7.900 @10972 詳情 最近放盤
  2022-05-18 北角 康威大廈 13 B 400 5.800 @14500 詳情 最近放盤
  2022-05-18 北角 麗宮大廈 13 B 9.500 詳情 最近放盤
  2022-05-17 北角 富澤花園 富嘉閣 22 F 812 11.200 @13793 詳情 最近放盤
  2022-05-17 北角 城市花園 第14座 9 E 674 9.680 @14362 詳情 最近放盤
  2022-05-17 北角 百福花園 德福閣 K座 3 D 495 5.600 @11313 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.