Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-09-24 北角 城市花園 第04座 17 C 13.000 詳情 最近放盤
  2020-09-24 北角 富雅花園 第02座 金柏閣 18 D 532 7.300 @13722 詳情 最近放盤
  2020-09-24 北角 豐華大廈 6 23A 6.980 詳情 最近放盤
  2020-09-24 北角 維港頌 第05座 11 A 4.000 詳情 最近放盤
  2020-09-24 北角 錦屏樓 9 B6 5.800 詳情 最近放盤
  2020-09-24 北角 建邦大廈 3 A 431 4.650 @10789 詳情 最近放盤
  2020-09-24 北角 利都樓 7 I 5.800 詳情 最近放盤
  2020-09-24 北角 雲華大廈 14 G 6.000 詳情 最近放盤
  2020-09-23 北角 百福花園 景福閣 A座 14 D 700 8.300 @11857 詳情 最近放盤
  2020-09-23 北角 怡景大廈 3 A3 18.380 詳情 最近放盤
  2020-09-23 北角 康澤花園 A座 27 3 781 9.900 @12676 詳情 最近放盤
  2020-09-23 北角 海峰園 崇峰閣 38 C 717 11.500 @16039 詳情 最近放盤
  2020-09-23 北角 港運城 第03座 14 C 672 9.580 @14256 詳情 最近放盤
  2020-09-23 北角 樂嘉中心 第01座 14 E 848 10.100 @11910 詳情 最近放盤
  2020-09-23 北角 維峰浚匯 22 G 7.794 詳情 最近放盤
  2020-09-23 北角 榮發大廈 8 A 343 3.700 @10787 詳情 最近放盤
  2020-09-22 北角 金龍大廈 B座 20 5 641 9.990 @15585 詳情 最近放盤
  2020-09-22 北角 健威花園 A座 19 2 514 8.000 @15564 詳情 最近放盤
  2020-09-21 北角 維港頌 第08座 25 A 52.000 詳情 最近放盤
  2020-09-21 北角 健威花園 A座 15 3 514 7.700 @14981 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.