Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2021-09-20 北角 寶峰閣 19 1058 10.000 @9452 詳情 最近放盤
  2021-09-20 北角 富澤花園 富邦閣 5 A 747 10.400 @13922 詳情 最近放盤
  2021-09-20 北角 海峰園 崇峰閣 34 A 17.280 詳情 最近放盤
  2021-09-20 北角 嘉洋大廈 20 A 407 5.930 @14570 詳情 最近放盤
  2021-09-20 北角 友福園 5 G 486 5.590 @11502 詳情 最近放盤
  2021-09-17 北角 柏蔚山 第03座 28 G 22.000 詳情 最近放盤
  2021-09-17 北角 維港頌 第01座 9 B 62.000 詳情 最近放盤
  2021-09-17 北角 嘉威大廈 B座 13 6 365 5.530 @15151 詳情 最近放盤
  2021-09-17 北角 寶榮大廈 11 B 524 6.380 @12176 詳情 最近放盤
  2021-09-17 北角 樂嘉中心 第02座 8 A 890 9.950 @11180 詳情 最近放盤
  2021-09-17 北角 南方大廈 16 G 5.800 詳情 最近放盤
  2021-09-17 北角 月明樓 9 D 7.000 詳情 最近放盤
  2021-09-16 北角 怡家洋樓 9 D 355 4.750 @13380 詳情 最近放盤
  2021-09-16 北角 富澤花園 富達閣 20 C 762 11.650 @15289 詳情 最近放盤
  2021-09-16 北角 康澤花園 B座 28 3 572 8.200 @14336 詳情 最近放盤
  2021-09-16 北角 新都城大廈 A座 (01-16室) 6 10 6.350 詳情 最近放盤
  2021-09-16 北角 明月大廈 17 C 317 4.300 @13565 詳情 最近放盤
  2021-09-16 北角 維峰 25 B 7.560 詳情 最近放盤
  2021-09-15 北角 五洲大廈 20 C 10.500 詳情 最近放盤
  2021-09-15 北角 怡昇洋樓 16 D 555 7.680 @13838 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.