Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-03-20 北角 康麗苑 30 B 1159 17.500 @15099 詳情 最近放盤
  2023-03-20 北角 富利來大廈 B座 21 2 314 3.750 @11943 詳情 最近放盤
  2023-03-20 北角 縉景台 第01座 9 B 628 7.080 @11274 詳情 最近放盤
  2023-03-20 北角 兆景大廈 4 A 578 5.350 @9256 詳情 最近放盤
  2023-03-20 北角 海峰園 崇峰閣 23 F 928 13.670 @14731 詳情 最近放盤
  2023-03-17 北角 城市花園 第01座 3 B 896 12.380 @13817 詳情 最近放盤
  2023-03-17 北角 城市花園 第06座 12 C 1010 13.700 @13564 詳情 最近放盤
  2023-03-17 北角 嘉樂園 11 C 480 5.130 @10688 詳情 最近放盤
  2023-03-17 北角 嘉信大廈 A座 27 3 595 8.000 @13445 詳情 最近放盤
  2023-03-17 北角 華曦大廈 24 C 555 1.900 @3423 詳情 最近放盤
  2023-03-17 北角 金運大廈 15 A 9.650 詳情 最近放盤
  2023-03-17 北角 百福花園 安福閣 E座 10 C 590 5.600 @9492 詳情 最近放盤
  2023-03-17 北角 丹拿花園 第02座 8 B 893 10.000 @11198 詳情 最近放盤
  2023-03-17 北角 糖水道12號 3 2.970 詳情 最近放盤
  2023-03-16 北角 和富中心 第10座 17 A 1537 26.250 @17079 詳情 最近放盤
  2023-03-16 北角 海興大廈 8 B 4.920 詳情 最近放盤
  2023-03-16 北角 佳景大廈 6 5 7.280 詳情 最近放盤
  2023-03-15 北角 新都城大廈 D座 (38-49室) 12 40 531 4.420 @8324 詳情 最近放盤
  2023-03-15 北角 城市花園 第05座 17 B 1010 15.500 @15347 詳情 最近放盤
  2023-03-15 北角 富澤花園 富達閣 16 H 738 9.560 @12954 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.