Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-01-16 北角 新都城大廈 A座 (01-16室) 25 1 6.180 詳情 最近放盤
  2020-01-16 北角 建邦大廈 18 A 431 5.200 @12065 詳情 最近放盤
  2020-01-16 北角 友福園 23 B 6.600 詳情 最近放盤
  2020-01-16 北角 友福園 23 B 6.600 詳情 最近放盤
  2020-01-16 北角 東發大廈 A座 2 8 5.800 詳情 最近放盤
  2020-01-15 北角 和富中心 第12A座 21 E 1189 21.000 @17662 詳情 最近放盤
  2020-01-15 北角 乘龍閣 25 C 1320 22.700 @17197 詳情 最近放盤
  2020-01-15 北角 港逸軒 10 D 479 5.700 @11900 詳情 最近放盤
  2020-01-15 北角 富利來大廈 A座 13 4 333 3.980 @11952 詳情 最近放盤
  2020-01-15 北角 怡昇洋樓 5 A 6.080 詳情 最近放盤
  2020-01-15 北角 佳景大廈 5 2 605 4.000 @6612 詳情 最近放盤
  2020-01-15 北角 城市花園 第08座 14 F 723 12.980 @17953 詳情 最近放盤
  2020-01-15 北角 港輝豪庭 27 C 535 6.780 @12673 詳情 最近放盤
  2020-01-14 北角 泰華大廈 3 132H 4.860 詳情 最近放盤
  2020-01-14 北角 威德閣 24 B 437 6.380 @14600 詳情 最近放盤
  2020-01-14 北角 華凱大廈 B座 8 1 865 8.880 @10266 詳情 最近放盤
  2020-01-14 北角 百福花園 百德閣 G座 10 A 905 10.000 @11050 詳情 最近放盤
  2020-01-14 北角 馬寶大廈 10 52 9.600 詳情 最近放盤
  2020-01-14 北角 北角中心大廈 A座 12 3 738 0.800 @1084 詳情 最近放盤
  2020-01-13 北角 豪廷峰 第02座 42 E 1045 18.200 @17416 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.