Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-06-01 北角 新都城大廈 C座 (24-37室) 23 26 4.350 詳情 最近放盤
  2023-06-01 北角 富澤花園 富慧閣 13 B 832 11.800 @14183 詳情 最近放盤
  2023-06-01 北角 富澤花園 富慧閣 13 B 832 11.800 @14183 詳情 最近放盤
  2023-06-01 北角 百福大廈 10 116 4.200 詳情 最近放盤
  2023-06-01 北角 百福花園 百利閣 F座 2 E 700 6.280 @8971 詳情 最近放盤
  2023-05-31 北角 田華閣 16 B 6.880 詳情 最近放盤
  2023-05-31 北角 豐昌大廈 3 B 430 4.550 @10581 詳情 最近放盤
  2023-05-31 北角 富雅花園 第01座 金松閣 8 C 530 6.265 @11821 詳情 最近放盤
  2023-05-31 北角 僑冠大廈 B座 12 8 2.000 詳情 最近放盤
  2023-05-31 北角 港濤軒 19 B 829 14.980 @18070 詳情 最近放盤
  2023-05-31 北角 尚譽 6 A 0.080 詳情 最近放盤
  2023-05-31 北角 尚譽 6 A 0.130 詳情 最近放盤
  2023-05-31 北角 慧雲峰 36 A 980 15.780 @16102 詳情 最近放盤
  2023-05-30 北角 維港頌 第03座 7 A 24.800 詳情 最近放盤
  2023-05-30 北角 百福花園 百喜閣 I座 12 F 635 7.200 @11339 詳情 最近放盤
  2023-05-30 北角 金都洋樓 18 D 9.900 詳情 最近放盤
  2023-05-30 北角 維多利中心 第02座 32 B 1198 20.600 @17195 詳情 最近放盤
  2023-05-29 北角 富澤花園 富威閣 1 B 9.000 詳情 最近放盤
  2023-05-29 北角 五洲大廈 9 C 13.000 詳情 最近放盤
  2023-05-25 北角 恒英大廈 5 3 700 5.200 @7429 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.