Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-07-13 住宅 北角 百福花園 百喜閣 I座 -- -- 6.100 C067144 詳情 按揭計算
  2024-07-11 住宅 北角 兆華大廈 -- -- 3.980 C026006 詳情 按揭計算
  2024-07-11 居屋 北角 健康村 第04座 康宏閣 -- -- 6.500 C206033 詳情 按揭計算
  2024-07-11 住宅 北角 嘉威大廈 A座 -- -- 4.280 F062066 詳情 按揭計算
  2024-07-11 住宅 北角 富澤花園 富邦閣 -- -- 28000 F054229 詳情
  2024-07-11 住宅 北角 港運城 第02座 781 626 28800 C019384 詳情
  2024-07-11 住宅 北角 百福花園 百祥閣 H座 -- -- 6.880 C103805 詳情 按揭計算
  2024-07-11 住宅 北角 嘉威大廈 A座 -- -- 4.380 F063081 詳情 按揭計算
  2024-07-02 住宅 北角 北角大廈 -- -- 6500 C108557 詳情
  2024-06-28 住宅 紅磡 海逸豪園 海逸灣 第18座 -- 556 25600 C206008 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.