Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-06-21 北角 柏蔚山 第01座 17 A 16.800 詳情 最近放盤
  2024-06-21 北角 柏傲山 第02座 7 B 27.800 詳情 最近放盤
  2024-06-21 北角 東寶大廈 10 F 454 4.800 @10573 詳情 最近放盤
  2024-06-21 北角 海峰園 高峰閣 19 B 967 13.000 @13444 詳情 最近放盤
  2024-06-21 北角 柏傲山 第03座 30 B 19.000 詳情 最近放盤
  2024-06-21 北角 和富中心 第12A座 12 B 936 10.930 @11677 詳情 最近放盤
  2024-06-20 北角 城市花園 第07座 20 E 1173 15.700 @13384 詳情 最近放盤
  2024-06-20 北角 富景閣 7 E 339 3.500 @10324 詳情 最近放盤
  2024-06-20 北角 健康村 第04座 康宏閣 2 A 553 4.160 @7523 詳情 最近放盤
  2024-06-20 北角 維港頌 第08座 11 A 43.600 詳情 最近放盤
  2024-06-20 北角 健康村 第03座 康輝閣 6 H 553 4.220 @7631 詳情 最近放盤
  2024-06-19 北角 嘉威大廈 B座 25 5 335 3.938 @11755 詳情 最近放盤
  2024-06-19 北角 僑冠大廈 A座 7 1 3.800 詳情 最近放盤
  2024-06-19 北角 銀輝大廈 2 B 427 3.900 @9133 詳情 最近放盤
  2024-06-19 北角 驥華苑 27 6 4.262 詳情 最近放盤
  2024-06-19 北角 銀輝大廈 2 B 427 3.900 @9133 詳情 最近放盤
  2024-06-18 北角 富澤花園 富邦閣 19 H 8.300 詳情 最近放盤
  2024-06-18 北角 維峰浚匯 29 D 7.763 詳情 最近放盤
  2024-06-17 北角 慧雲峰 29 C 1116 16.100 @14427 詳情 最近放盤
  2024-06-17 北角 縉景台 第01座 27 B 628 6.480 @10318 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.