Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-07-11 北角 康福台8號 2 C 1120 11.000 @9821 詳情 最近放盤
  2024-07-11 北角 錦屏樓 3 D8 4.050 詳情 最近放盤
  2024-07-11 北角 北角中心大廈 B座 7 1 905 6.900 @7624 詳情 最近放盤
  2024-07-11 北角 新都城大廈 D座 (38-49室) 15 40 522 3.830 @7337 詳情 最近放盤
  2024-07-11 北角 維景花園 B座 19 2 620 9.700 @15645 詳情 最近放盤
  2024-07-11 北角 君譽峰 3 A 7.800 詳情 最近放盤
  2024-07-11 北角 百福花園 百利閣 F座 4 A,B 1355 12.500 @9225 詳情 最近放盤
  2024-07-11 北角 錦屏樓 6 D1 4.750 詳情 最近放盤
  2024-07-11 北角 維景台 20 B 1212 16.380 @13515 詳情 最近放盤
  2024-07-11 北角 嘉威大廈 A座 13 6 360 4.000 @11111 詳情 最近放盤
  2024-07-10 北角 北角小樓 7 C 3.000 詳情 最近放盤
  2024-07-10 北角 永興樓 3 A 4.280 詳情 最近放盤
  2024-07-10 北角 百福花園 德福閣 K座 13 F 495 4.250 @8586 詳情 最近放盤
  2024-07-10 北角 港運城 第01座 9 E 975 3.000 @3077 詳情 最近放盤
  2024-07-09 北角 僑冠大廈 B座 20 6 4.500 詳情 最近放盤
  2024-07-09 北角 維景台 28 B 24.000 詳情 最近放盤
  2024-07-09 北角 驥華苑 31 1 2.771 詳情 最近放盤
  2024-07-09 北角 城市花園 第03座 9 G 883 9.800 @11099 詳情 最近放盤
  2024-07-08 北角 嘉威大廈 B座 25 5 335 3.938 @11755 詳情 最近放盤
  2024-07-08 北角 新達大廈 12 A 463 4.280 @9244 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.